ASFALTBETON
ASFALTIRANJE TLAKOVANJE
GSM: 041-628-260

Nudimo kompletno zunanjo ureditev okolice objektov. (dvorišča, parkirišča, dovozne poti, pešpoti)
-asfaltiranje
-tlakovanje
-polaganje robnikov
-izgradnja komunalnih vodov
-izkopi
-nasipavanje
-planiranje in valjanje
-izdelava betonskih škarp
-dobava in vgraditev sejane zemlje